Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW PRODUKTÓW AUTO–TECH Z SIEDZIBĄ LUBLINIE PRZEZ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2015

I. INFORMACJE OGÓLNE I DEFINICJE

II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ ORAZ ICH REALIZACJA

III. CENY I FORMY PŁATNOŚCI

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

V. GWARANCJA

VI. RĘKOJMIA

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 ZAŁĄCZNIKI:


 

Komentowanie jest wyłączone